Salgs- og leveringsbetingelser

Priser
Priser vil altid være de i dag gældende priser og med mindre andet er aftalt skriftligt, tages der forbehold for stigninger i arbejdsløn, materialepriser og andre forhold som er udenfor Aa-Trade.dk`s kontrol.
Prislister er uforbindende og kan til en hver tid ændres uden varsel.
Alle priser excl. moms

Forsendelse
Alt, excl. efterkravsforsendelser op til 20 kg., sendes med Danske Fragtmænd eller anden udbyder afhængig af hvad der, iflg. Aa-Trade.dk´s skøn, er det mest hensigtsmæssige/fordelagtige.
Al forsendelse sker, med mindre andet udtrykkeligt af aftalt, for købers regning og risiko.
Det vil dog altid fremgå af ordrebekræftelse og/eller faktura hvilken transportør der er valgt.

Vi leverer gerne til Grønland og øvrige lande udenfor Danmark, efter nærmere aftale.

Betaling
Se Info:Sådan handler du.

Force majeure
Enhver bestilling modtages under forbehold af "force majeure", herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Aa-Trade.dk´s egne eller leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, der hindrer eller begrænser Aa-Trade.dk`s mulighed for at levere.
Aa-Trade.dk forbeholder sig, i tilfælde af force majeure, ret til at vælge imellem at annullere bestillingen, eller en del heraf, eller at levere den aftalte vare så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

Reklamationsret
Som kunde hos Aa-Trade, har du iht. købeloven min. 24 måneders reklamationsret på alle varer. Denne reklamationsret dækker fejl og mangler der måtte opstå på de leverede varer i en periode på 24 måneder efter modtagelsen. Undtaget er fejl som skyldes forkert eller uhensigtsmæssig betjening eller forkert brug.
Såfremt et produkt har udvidet garanti vil det fremgå af fakturaen

Reklamation
Såfrem der opstår situationer hvor reklamation er påkrævet skal dette omgående skriftligt fremsættes overfor Aa-Trade.dk. Du vil herefter modtage nærmere informationer. I alle tilfælde skal varerne fremsendes, franco, til Aa-Trade-dk´ s adresse vedlagt en kort beskrivelse af fejl/mangel og en kopi af fakturaen. Når reklamationen er berettiget vil Aa-Trade.dk fremsendes den reparerede eller ombyttede vare franco.
Aa-Trade.dk forbeholder sig ret til frit at afgøre om en vare, der er reklameret over, skal repareres eller ombyttes.

Ansvar
Aa-Trade.dk er ikke ansvarlig for produktets anvendelighed i de forbindelser, det
anvendes hos køber, med mindre Aa-Trade.dk skriftligt har påtaget sig dette ansvar.
Aa-Trade.dk påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand.

Returret
Som kunde hos Aa-Trade.dk er du beskyttet af forbrugeraftalelovens bestemmelser om fjernsalg. Således har du 14 dages fortrydelsesret fra du har modtaget varen. Såfremt du fortryder et køb hos Aa-Trade.dk sender du, efter forudgående aftale, de ubrugte varer retur til vor adresse i original og ubeskadiget emballage. Udgifterne hertil afholdes af dig. Når Aa-Trade.dk har modtaget og kontrolleret at varerne er ubrugte og i original ubeskadiget emballage refunderes varernes pris excl. fragtomkostninger.
Varer som fremsendes til Aa-Trade.dk ufranco og/eller pr. efterkrav modtages ikke.

Ejendomsforbehold
Aa-Trade.dk forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer ind til hele
købesummen, incl. påløbne omkostninger, forsendelsesomkostninger m. v., er fuldt
indbetalt.

Copyright
Tekster, billeder og øvrigt indhold på Aa-Trade.dk`s hjemmeside er beskyttet af loven om ophavsret. Kopiering eller udnyttelse af dette indhold må udelukkende ske efter skriftlig tilladelse fra Aa-Trade.dk. Enhver uautoriseret udnyttelse af indholdet på Aa-Trade.dk`s hjemmeside vil blive retsforfulgt.